middle_image
right_image


Įsigijote prekę ,kuri jums netiko. Ne problema. Jei prekė nėra naudota , išlaikyta jos prekinė išvaizda ir pakuotė, grąžinkite prekę ir atiduosime pinigus. Pirkdami prekę saugokite pirkimo dokumentus. Juos būtina pateikti grąžinant prekę.

Išsamesnės informacijos apie paslaugas ir jų įkainius teiraukitės prekybos centre , arba šiais tel.  8 347 51010 ,8-652 43852